Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.
01.07.2012

Άγιος Γεώργιος


Προς το δρόμο του Κιβισιλιού υπάρχει η παλιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι Βασιλική και ανακαινίστηκε πριν 35 χρόνια. Δεν υπάρχουν στοιχεία ίδρυσης της. Λειτουργείται κάθε Δευτέρα της Λαμπρής και στις δύο γιορτές του Αγίου Γεωργίου στις 3 Νοεμβρίου και στις 23 Απριλίου.
Advertisement Box Advertisement Banner
Υποστηριχτές
  • Supporters Advertisement
  • Supporters Advertisement
  • Supporters Advertisement
  • Supporters Advertisement
  • Supporters Advertisement
  • Supporters Advertisement