Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Ανακύκλωση


Δίπλα από την ΣΠΕ
ανακύκλωση ρουχισμού, αλουμινίου, χαρτιού, πλαστικού και καμένων λαδιών (τηγανέλαια).

Παρά το πάρκο στην οδό Ιωάννη Γεωργίου
ανακύκλωση αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικού.

Παρά την συμβολή της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου με την Αμμοχώστου
ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού.

Έξω από το Αθλητικό Σωματείο Αίαντας (Κέντρο Νεότητας)
ανακύκλωση αλουμινίου.

Πάνω στους κάδους υπάρχει σήμανση στο τι ανακύκλωση είναι και παρακαλείστε όπως τοποθετείται τα σωστά είδη στους σωστούς κάδους.