Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Κέντρο Νεότητας


Το Κέντρο Νεότητας λειτουργεί και ως χώρος συνεστίασης του Αθλητικού Συλλόγου Αίαντας.

Στο χώρο λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις. Αποτελεί χώρο συγκέντρωσης της νεολαίας.