Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
12.08.2014

ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟ


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεθρικού καλεί τους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή Αλεθρικού όπως προσέλθουν στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου, με τον αριθμό της Ταυτότητάς τους, για εξόφληση των οφειλών τους για το έτος 2014 με συντελεστή 0,5‰ επί της αξία του 1980.

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, επιβάλλεται πρόστιμο 10%.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο 24432244 σε ώρες γραφείου.

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

74. Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να επιβάλλει, αναφορικά με κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στα όρια της κοινότητας, ετήσιο φόρο, καλούμενο «Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας». Τα ποσά που προκύπτουν από αυτό κατατίθενται στο Ταμείο της Κοινότητας.

75.-(1). Συντελεστής Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται βάσει συντελεστή, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα επί τοις χιλίοις (10‰) επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις εγγεγραμμένες αξίες που ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.
(2) Το Συμβούλιο καθορίζει πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου το συντελεστή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά με το έτος το οποίο αρχίζει την πρώτη μέρα του αμέσως επόμενου Ιανουαρίου, και κοινοποιεί την απόφαση του στο Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, ο οποίος την κοινοποιεί στη συνέχεια στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και στον Έπαρχο.

76. Επιβολή Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας υπολογίζεται ετήσια από το Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος βάσει συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος Νόμου.

77. Φορολογικοί Κατάλογοι.
Ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος ετοιμάζει κάθε χρόνο για κάθε κοινότητα φορολογικούς καταλόγους στους οποίους περιλαμβάνονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις, εφόσον αυτές είναι γνωστές, των ιδιοκτητών της φορολογητέας ιδιοκτησίας, καθώς και τα ποσά που οφείλει κάθε ιδιοκτήτης, τους οποίους και αποστέλλει στο Συμβούλιο για είσπραξη του τέλους που έχει επιβληθεί.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού 

Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες