Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
30.06.2013

Προς όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων


Ο σκύλος είναι ένας πιστός φίλος και σύντροφος για τον άνθρωπο γι’ αυτό έχει αγαπηθεί πολύ και για πολλούς ανθρώπους θεωρείται αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας τους.

Σεβόμαστε την αγάπη και την ευαισθησία που επιδεικνύουν όσοι είναι ιδιοκτήτες σκύλων παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους έναντι των γειτόνων και των δημοσίων χώρων στους οποίους διακινούν το σκύλο τους.

Στην κοινότητά μας, έχει παρατηρηθεί τελευταία, μεγάλη αύξηση του αριθμού των σκύλων, χωρίς δυστυχώς οι κάτοχοι τους να γνωρίζουν και να ασκούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους με βάση την νομοθεσία, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες εκ μέρους των κατοίκων της κοινότητάς μας, για πρόκληση οχλαγωγίας και οχληρίας με συνεχές γαύγισμα, για την ρύπανση των δρόμων και των πεζοδρομίων με κόπρανα και για την περιφορά αδέσποτων σκύλων στους δρόμους.

Για την αντιμετώπισή της κατάστασης αυτής το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεθρικού αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία του όπως καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων να εγγράψουν τους σκύλους τους στο σχετικό μητρώο σκύλων που υπάρχει στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατά το μήνα Ιούνιο.

Στις 22 Ιουνίου, μεταξύ των ωρών 10:00π.μ. και 13:00μ.μ. θα υπάρχει εγγεγραμμένος ιδιώτης κτηνίατρος, στο προαύλιο του Νέου Κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο οποίος αφού εξετάσει τον σκύλο θα εκδώσει Πιστοποιητικό Υγείας και το Πιστοποιητικό Μόνιμης Σήμανσης του ζώου που γίνεται με μικροπομπό (microchip) έναντι του ποσού €20 για ένα σκύλο, €35 για δύο σκύλους, €50 για τρεις σκύλους και €60 για τέσσερις σκύλους. Επίσης θα συμπληρωθούν τα απαιτούμενα έντυπα για την εγγραφή τους στο Κεντρικό Μητρώο Σκύλων του Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αφού πρώτα εξασφαλιστούν τα πιο πάνω πιστοποιητικά και συμπληρωθεί η σχετική αίτηση, να αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να εξασφαλίσετε την Άδεια Κατοχής Σκύλου.

Έχετε υποχρέωση να ανανεώνετε κάθε ένα χρόνο την Άδεια Κατοχής του Σκύλου παρουσιάζοντας κάθε φορά το Πιστοποιητικό Υγείας του ζώου ανανεωμένο.

Επίσης έχετε υποχρέωση να ενημερώνετε το Κοινοτικό Συμβούλιο για να διαγραφεί ο σκύλος σας από το Μητρώο Σκύλων:
1. Όταν ο σκύλος πεθάνει θα πρέπει να προσκομίσετε Πιστοποιητικό Θανάτου ή Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Όταν ο σκύλος χαθεί ή κλαπεί
3. Όταν ο σκύλος σας αλλάξει ιδιοκτήτη / κάτοχο.
4. Όταν αλλάζετε τόπο διαμονής και κατοικήσετε εκτός κοινοτικών ορίων της κοινότητάς.

Η άδεια που θα παραχωρείται ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της. Τόσο για την πρώτη όσο και για κάθε ανανέωση καταβάλλονται τα ίδια δικαιώματα τα οποία ανέρχονται στα €20,50 για όλους τους σκύλους εκτός από τις επικίνδυνες φυλές τα δικαιώματα των οποίων ανέρχονται στις €170,86.

Οι επικίνδυνες φυλές σκύλων είναι:
1. Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
2. Japanese Tossa
3. Dogo Argentino
4. Fila Brazileiro

Η παράλειψη εξασφάλισης άδειας κατοχής σκύλου είναι σοβαρό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1708.

Ακόμη το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί τους ιδιοκτήτες σκύλων να μην αφήνουν τους σκύλους τους να λερώνουν δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων είναι υπόλογοι έναντι του νόμου για τις ακαθαρσίες των σκύλων τους σε ξένη περιουσία ή σε δημόσιους χώρους και το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε καταγγελίες των παρανομούντων (εξώδικο πρόστιμο). Οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν υποχρέωση να μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους με τα ειδικά σακούλια που υπάρχουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Αναμένουμε από όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων να συνεργαστούν με το Κοινοτικό Συμβούλιο, για το καλό τόσο των ιδίων όσο και των σκύλων, αλλά και ολόκληρης της κοινότητας.

Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες