Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
24.05.2013

Δήλωση Πολιτικής - Πολεοδομικές Ζώνες


Πληροφορήστε ότι στις 24 Μαΐου 2013, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4549 και με αριθμό Διοικητικής Πράξης 296, οι αναθεωρημένες Πολεοδομικές Ζώνες της Κοινότητας Αλεθρικού, στα πλαίσια αναθεώρησης της Δήλωσης Πολιτικής.

Τα τροποποιημένα σχέδια βρίσκονται αναρτημένα στην πινακίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου και είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18 Α(9) του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, μέσα σε χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών από τις 24 Μαΐου 2013 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2014, μπορείτε να υποβάλετε στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες Ενστάσεις κατά των αναθεωρημένων Πολεοδομικών Ζωνών.

Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες