Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
14.06.2017

Βασικές Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Σκύλων


Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι

Οι περί Σκύλων Νόμοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την νομοθεσία για τον περί σκύλων νόμο και τις βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των σκύλων για να κατανοήσουμε καλύτερα την ευημερία των ζώων μας και να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τον λόγο ότι το κτηνιατρείο θα προβαίνει σε ταχτικούς ελέγχους και είναι βασικό στο να τηρούμε τις πρόνοιες του νόμου.

Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή φροντίζει σκύλο οφείλει:

 • Να του παρέχει κατάλληλη στέγη και προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες*
 • Να του παρέχει κατάλληλη και επαρκή τροφή και νερό
 • Να του προσφέρει κατάλληλες δυνατότητες για άσκηση
 • Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει τη δραπέτευση ή την διαφυγή του
 • Να μην προξενεί στο σκύλο του αχρείαστο πόνο και ταλαιπωρία
 • Να μην εγκαταλείπει το σκύλο του
 • Να μην επιτρέπει στο σκύλο του να περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί
 • Να προστατεύει το σκύλο του από κλοπή, τροχαία ατυχήματα και σκόπιμες ή τυχαίες δηλητηριάσεις
 • Να διασφαλίζει την υγεία του και να τον φροντίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου
 • Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλεί οχληρία στο κοινό και οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων
 • Να σημάνει το σκύλο του με κατάλληλο μικροτσιπ και να τον εγγράψει στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
 • Να εξασφαλίσει άδεια κατοχής από την αρμόδια τοπική αρχή.

Η άδεια κατοχής σκύλου εκδίδεται / ανανεώνεται από την τοπική αρχή και για την έκδοση / ανανέωση της απαιτείται όπως τηρούνται όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

*Ένας καλός χώρος για διαμονή σκύλου

 • Είναι ευρύχωρος, ασφαλής και επιτρέπει άνετες κινήσεις στο ζώο
 • Έχει κατάλληλη στέγη για προστασία από βροχή και ήλιο
 • Έχει την δυτική και βόρεια πλευρά του προστατευμένες από ρεύματα αέρος
 • Έχει πάτωμα από σκληρό υλικό για εύκολο πλύσιμο και καθάρισμα
 • Το πάτωμα έχει κλίση για διοχέτευση των νερών σε απορροφητικό λάκκο
 • Έχει κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι σκύλων που δεν έχουν εγγράψει τους σκύλους τους στο Κοινοτικό Συμβούλιο να προβούν άμεσα στην σήμανση των σκύλων με μίκροτσιπ και ακολούθως στην εγγραφή τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Το Κοινοτικό Συμβούλιο πρόσφατα έχει αποφασίσει ότι από φέτος θα προβεί στην καταγραφή των σκύλων και θα φορολογεί την οικία που έχει σκύλο/ους προς €20,50 τον κάθε σκύλο στο ίδιο έντυπο με τις Κοινοτικές Υπηρεσίες και τα Σκύβαλα (πράσινο έντυπο). Αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από το εάν θα εγγραφούν οι σκύλοι ή όχι στο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Αναμένεται η συμμόρφωση όλων των ιδιοκτητών σκύλων της Κοινότητας

Εντάξει!
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας. Περισσότερες Πληροφορίες